Trädgård


Gräsklippning villatomter OBS! fullbokad säsongen 2018 fram till 10 september

Gräsklippning större gräsytor än 3000 kvm

Klippning av häckar.

Transport av ris och trädgårdsavfall till återvinningsanläggning.

Vi åtar oss både små och stora uppdrag hos konsumenter, företag och organisationer.

Kontaktperson:  Peter Öhlund 0911-23 23 65 mobil 070-350 60 14

peter.ohlund@bryggan.org>