Trädgård


Gräsklippning (säsongpris) villatomter  under vecka 21 – – 34 inom 15 km radie från Piteå C

FULLBOKAT SOMMAREN 2017 PÅ VILLATOMTER!

Gräsklippning större gräsytor än 3000 kvm finns ledigt för bokning.

Klippning av häckar.

Transport av ris och trädgårdsavfall till återvinningsanläggning.

Vi åtar oss både små och stora uppdrag hos konsumenter, företag och organisationer.

Kontaktperson: Gräsklippning villatomter ring Kent Scott 070-600 33 51.
Pierre Löfbom 0911-23 23 63, 070-555 82 92, 070-3903260 större gräsytor större än 3000 kvm

pierre.lofbom@bryggan.org