Vad är Bryggan?


Bryggan är tänkt som just en brygga över de hinder som står mellan dig och en plats i arbetslivet. De som kommer till oss kommer av många olika orsaker med det de har gemensamt är att de för tillfället står utanför arbetsmarknaden.

Vårt mål är att alla ska få en meningsfull sysselsättning.

Det vill säga – vi vill ge alla som kommer till oss reella arbeten, inte terapiarbete. Hos oss finns det en kund för alla produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Även om du aldrig haft en reguljär arbetsgivare så skall du få möjligheten att delta i reguljärt arbete och om du har förlorat ditt arbete så ska du ha möjlighet att utnyttja dina kunskaper samt att få en möjlighet att bredda din kunskapsbas. På bryggan får man dessutom lära sig att arbeta med andra oberoende av sitt eget eller deras handikapp eller bakgrund. Alla har samma behov av att vara uppskattade och att vara till nytta.

Bryggans målsättning är att vara en arbetsplats där alla kan trivas och där varje person ska känna sig behövd.